Δραστηριότητα Εργαστηρίου


 

Παιδικό τμήμα

 


 

 

Τμήμα ενηλίκων

 


 

Ετήσιες επισκέψεις στο Comicdom Con Athens

Ετήσιες επισκέψεις στo Comicdom Con Athens (Ελληνοαμερικανική Ένωση) (02)

 

Ετήσιες εκθέσεις σχολής Aquarella (αίθουσα Γ. Ρίτσος, Αιγάλεω)


 

Έκθεση Comics 2017

 


 

Έργα Μαθητών από Τμήμα Comics

 

Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInDigg thisShare on TumblrEmail this to someonePrint this page

Comments are closed.

Νίκη Ζάχαρη